Padelliiton liittohallituksen kuukausitiedote jäsenseuroille, huhtikuu 2020

SUOMEN PADELLIITON HUHTIKUUN KUUKAUSIKIRJE

Suomen Padelliiton hallitus kokoontui perjantaina 17.4.2020 vuoden neljänteen kokoukseensa.  Toimikunnat olivat pitäneet omia palavereitaan hallituksen kokousten välillä ja valmistelleet omaan osa-alueeseensa kuuluvia asioita hallituksen kokouksessa päätettäviksi. 

TALOUS JA HALLINTO

Suomen Padelliitto on ottanut käyttöönsä sähköisen taloushallintajärjestelmän. Uuden järjestelmän myötä talouden hallinnointi ja ennustaminen helpottuvat toiminnan edelleen kasvaessa. Tämän uutiskirjeen lopussa on liiton verkkolaskutiedote, josta löytyy ohjeet sähköisten laskujen sekä sähköposti- ja paperilaskujen toimittamisesta liitolle. 

TIEDOTUS, MARKKINOINTI JA KUMPPANUUS

Suomen Padelliiton visuaalisen ilmeen päivittäminen jatkuu edelleen. Liiton uusi ilme julkaistaan syyskauden 2020 aikana. 

Suomen Padelliitto on rakentanut kumppanuuskokonaisuuden, jossa haetaan liitolle yhteistyökumppaneita kevyestä tukijakumppanuudesta aina pääyhteistyökumppanuuteen. Yhteistyökumppaneille tullaan tarjoamaan eritasoisia mahdollisuuksia yhteistyöhön liiton kanssa. Kumppanuusohjelman tavoitteena on kerätä liitolle taloudellisia resursseja juniori-, kilpailu-, valmennus-, koulutus- sekä kv-toimintaan.

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet valmistautuvat ensi syksyn MM-kilpailuihin. Liitto avaa jäsenilleen Fanipaitakampanjan, jossa jäsenet voivat tukea maajoukkueiden valmistautumista ostamalla itselleen maajoukkueiden virallisia pelipaitoja. Kampanjasta tullaan tiedottamaan lähiaikoina.

SÄHKÖINEN ALUSTA KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE SEKÄ RANKING-JÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN

Suomen Padelliitto päätti ottaa liiton alaisissa kilpailuissa käyttöön sähköisen RankedIn-alustan. Tulevia kilpailunjärjestäjiä velvoitetaankin tulevaisuudessa käyttämään kyseistä alustaa. Tuleva rankingjärjestelmä tulee rakentumaan RankedIn-alustalle. Liitto tukee kilpailunjärjestäjiä alustan käyttöönotossa. 

Liiton ranking-järjestelmä tullaan myös uudistamaan kasvaneiden kilpailijamäärien, luokkien ja kilpailutapahtumien tarpeita vastaavaksi. Uudistuksesta ja sen käyttöönottoaikataulusta tiedotetaan kevään 2020 aikana.

MAAJOUKKUEIDEN TOIMINTA

Suomen Padelliiton hallitus linjasi maajoukkueiden toiminnasta seuraavaa: liiton kilpailutoimikunta valitsee naisten ja miesten A-maajoukkuevalmennusryhmät alla olevilla kriteereillä. Maajoukkuevalmennusryhmien leiritys on tarkoitus aloittaa heti, kun koronavirus-tilanne sen sallii. Leirityksen tarkoituksena on nostaa maajoukkueiden menestymismahdollisuuksia arvokilpailuissa sekä parantaa padelin yleistä tasoa Suomessa. Valintamalli on laadittu niin, että valinnat perustuvat pääasiallisesti voimassa olevaan rankingiin. Näin Finnish Padel Tourin kilpailuistakin saadaan entistä houkuttelevampia kaikille pelaajille. Maajoukkuevalmennusryhmään voidaan valita pelaajia myös harkinnan kautta, koska laji kehittyy nopeasti ja kaikki potentiaaliset maajoukkuepelaajat eivät välttämättä ehdi kerätä riittävästi rankingpisteitä. Lopulliseen maajoukkueeseen voidaan valita pelaajia myös maajoukkuevalmennusryhmän ulkopuolelta. Miesten ja naisten maajoukkuevalmennusryhmien (16 pelaajaa) valintamallin perusperiaate: 

  • Pelaajat 1-10 Suomen Padelliiton rankinglistalta
  • 6 pelaajaa kilpailutoimikunnan valinnan mukaan

Seniorimaajoukkuevalmennusryhmien valintamallin perusperiaate noudattelee A-maajoukkueen pääperiaatteita. Ne tarkennetaan vielä huhtikuun 2020 aikana.

Suomen Padelliitolle ryhdytään hakemaan maajoukkueiden päävalmentajaa, joka vastaisi valmennusryhmien leirityksistä, varsinaisista maajoukkuevalinnoista sekä valmennuksesta kilpailujen aikana. Apunaan hänellä olisi 2-3 hengen valmennustiimi. Päävalmentajan toimenkuvaan kuuluisi myös valmentajakoulutuksen kehittäminen Suomessa sekä tulevaisuudessa myös junioripelaajien maajoukkueryhmän valmennus.

SUOMEN PADELLIITON KEVÄTKOKOUS JA SEURAWEBINAARI

KEVÄTKOKOUS

Suomen Padelliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään perjantaina 15.5. Alustava aika olisi klo 16-17. Kokouksen virallinen kutsu asialistoineen lähetetään seuroille niiden ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin vähintään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsu julkaistaan myös liiton kotisivuilla. Kokous järjestetään etäyhteyksin.

SEURAWEBINAARI

Liiton kevätkokouksen jälkeen järjestetään Seurawebinaari, jossa esitellään liiton ajankohtaisia asioita ja tarjotaan liiton jäsenseuroille mahdollisuus yhteiseen ajatusten vaihtoon Suomen padelin tulevaisuutta silmällä pitäen.

Siispä: jos suunnitelmissa on perustaa uusi padelseura, niin se kannattaa tehdä huhtikuun aikana. Näin se mahdollistaa liiton jäsenyyden ja mahdollisuuden osallistua jo kevätkokouksessa liiton päätöksentekoon sekä Seurawebinaarissa liiton tulevan toiminnan ideointiin!!!

LIITON TULEVAT KILPAILU- JA VALMENNUSTAPAHTUMAT PERUTAAN HEINÄKUUN LOPPUUN SAAKKA

Tulevien liiton tapahtumien suhteen liiton hallitus teki linjauksen, että koronaviruksen vuoksi kaikki liiton tapahtumat perutaan heinäkuun loppuun saakka. Toukokuulle suunnitellut kilpailut siirretään syyskaudelle. Taso 2-ohjaajakurssille pyritään löytämään uusi aika syksylle. Samoin syksyllä pyritään järjestämään ainakin yksi Taso 1-ohjaajakurssi. Kesäkuulle suunniteltu juniorileiri joudutaan myös perumaan. Uusista aikatauluista tiedotetaan toukokuun aikana.

SYYSKAUDEN KILPAILUTOIMINTA

Liiton hallitus laati kokouksessaan loppuvuoden 2020 alustavan kilpailukalenterin. Osaa kilpailuista tarjotaan järjestettäväksi ensisijaisesti niille seuroille, joilta keväälle myönnetyt kilpailut jouduttiin perumaan. Avoimeen hakuun merkityt kilpailut laitetaan hakuun viimeistään toukokuun alkupuolella. Kilpailumääräykset ja hakukaavakkeet lähetään etukäteen seuroille ja ne julkaistaan myös liiton kotisivuilla. Syyskauden kilpailukalenteri julkaistaan toukokuun aikana. Korona-viruksen vuoksi syksyn kilpailujen suhteen varaudutaan mahdollisiin muutoksiin.

KORONAVIRUS

Padelliitto seuraa koronaviruksen tilannetta Suomessa ja tiedottaa tarpeen mukaan viruksen vaikutuksista liiton alaiseen toimintaan. Liitto kehottaa padelin harrastajia edelleen huomioimaan kaikki mahdolliset tekijät viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuroja padelliitto kehottaa edelleen pidättäytymään ohjatun toiminnan järjestämisestä sekä seuraamaan valtioneuvoston ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä.

Padelliitto korostaa käsi- ja yskimishygienian merkitystä kaikessa toiminnassa. Suosittelemme seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. Lue lisää alla olevista linkeistä:

1) https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


2) https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaasti-hyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-

Padelliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.5.2020. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita ja kehitysehdotuksia Suomen padelin kasvun tukemiseen.  

Keväisin terveisin!

Suomen Padelliiton hallitus

Padelliiton liittohallituksen kuukausitiedote jäsenseuroille, huhtikuu 2020
Siirry sivun alkuun